INTEGRITETSPOLICY

Har nedan beskrivs BORÅSKATTENS integritetspolicy.
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Policyns syfte

Vi på BORÅSKATTEN har full respekt för våra medlemmars privatsfär och integritet. Därför är det ytterst viktigt för oss att samla in och behandla personuppgifter på säkrast möjliga sätt i enlighet med gällande lagstiftning. I denna policy kan du läsa mer om hur vi på BORÅSKATTEN samlar in och använder dina personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvarig organisation

Den organisation som agerar personuppgiftsansvarig, och därmed ansvarar för insamling, bearbetning och användning av personuppgifterna, är:

Föreningen Boråskatten
Organisationsnummer: 857203-4521

Har du invändningar mot att Föreningen Boråskatten samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter enligt denna policy kan du göra din röst hörd genom att skicka oss ett e-postmeddelande till foreningen@boraskatten.se

 

Definition av personuppgifter

All slags information som är relaterad till en identifierad, eller identifierbar fysisk person är den juridiska definitionen av personuppgifter. Med identifierbar menas någon som kan identifieras direkt eller indirekt med hjälp av uppgifterna som den personuppgiftsansvariga har eller sannolikt kommer att få tillgång till.

 

Insamling, bearbetning och användning av personuppgifter

Föreningen Boråskatten behandlar enbart sådana uppgifter som tillhandahålls av dig i samband med exempelvis medlemskap i föreningen, i våra kontaktformulär eller i samband med publicering av kattungeannonser, avelsannonser, uppfödaruppgifter och månadens katt. Uppgifterna används för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig, detta oavsett om det handlar om att registrera medlemskap eller publicera din annons på hemsidan.

Med stöd av intresseavvägning kan vi komma att skicka dig information via e-post vad gäller nyheter och erbjudanden som Föreningen Boråskatten tillhandahåller.

Dina personuppgifter lämnas enbart ut till tredje part om det är nödvändigt, exempelvis i samband med kattutställningar som arrangeras av annan klubb, men också om det krävs för att uppfylla gällande lagstiftning eller om du har gett ditt samtycke i förväg.

 

Hur och i vilket syfte används dina uppgifter?

De uppgifter du försett oss med kommat att användas för de syften vi har specificerat, vilket huvudsakligen är:

  • Medlemsregistrering
  • Utställningsregistrering
  • Klubbaktiviteter
  • Uppdatering av hemsidan i form av månadens katt, kattungeannons, avelsannons, uppfödare
  • Hantera frågor och funderingar som inkommer i kontaktformulär
  • Informera om förändringar gällande villkor
  • Utföra marknads-/kundanalys och riskhantering
  • Administrera juridiska skyldigheter

 

Cookies

Vi använder oss av så kallade cookies. En cookie är en textfil som lagras på slutanvändarens dator. Vi använder cookies för att underlätta för dig att använda våra sidor. En del av våra sidor kan spara personuppgifter i sina cookies, men bara om du har uttryckligen gett ditt samtycke i förväg.

Vi kan även komma att använda cookies genom Google verktyget Analytics, vilket gör det möjligt för oss att sammanställa besöksstatistik och få en bättre förståelse för hur du och andra besökare använder vår webbplats.

Även om du inte godkänner cookies får du tillgång till all information på vår webbplats. Att avaktivera cookies kan dock leda till en begränsad funktionalitet.

 

Hur du kan undvika cookies

De flesta moderna webbläsare stödjer så kallat ”privat läge”, vilket betyder att webbläsaren varken registrerar vilka webbsidor du besöker eller sparar ner cookies.

 

Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR 2016/679 har du rätt att fritt begära ut information om vilka uppgifter som sparats om dig samt rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. Vill du åberopa dig denna rätt kan du göra detta genom att skicka oss ett e-postmeddelande – där din identitet tydligt framgår – till foreningen@boraskatten.se

 

Granskning

Denna policy ses över löpande och undgår även en årlig granskning. Ansvaret för den årliga granskningen ligger hos policyägaren.