BORÅSKATTENS STADGAR

På denna sidan kan ni med enkelhet ladda ned Boråskattens Stadgar!

I korthet kan man kalla stadgarna för det som beskriver föreningens regler.
Eventuella ändringar av dessa stadgar bestäms vid det årliga mötet.
Alla medlemmar som väljer att delta på årsmötet har därmed rätt att påverka stadgarna.

Klicka här för att läsa mer om Boråskattens Stadgar i detalj!

PDF ikon
Boråskattens Stadgar