BLI MEDLEM

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

Funderar du på hur det skulle vara att ställa ut din katt på utställning
eller är du sugen på att äntligen komma igång med din uppfödning?
Då ska du bli medlem i Föreningen Boråskatten!

Som medlem i Föreningen Boråskatten får du tillgång till ett stort socialt nätverk som delar samma intressen. Boråskatten som kattklubb anordnar unika klubbaktiviteter och vi är behjälpliga med råd i kattfrågor, detta oavsett om det gäller generella kattfrågor eller mer specifika utställningsfrågor eller uppfödarfrågor.

Vänligen notera!
Alla katter är lika värda!
Du behöver inte äga raskatt för att vara medlem i Föreningen Boråskatten.

Ett huvudmedlemskap i Föreningen Boråskatten ger dig:

  • Rösträtt på Föreningen Boråskattens årsmöte
  • Rätt att delta på alla nationella och internationella kattutställningar som arrangeras av SVERAK-klubbar, både raskatter och huskatter
  • Rätt att stambokföra katter. Dvs låta utfärda stamtavla på kattungar vars föräldrar är stambokförda.
  • SVERAKS förbundstidning "Våra Katter"
  • Annonsera din uppfödning på Boråskattens hemsida


Medlemsavgift 2023

Huvudmedlem: 01-01-2023 - 31-12-2023
375 SEK

Huvudmedlem: 01-09-2023 - 31-12-2023
175 SEK

 

Familjemedlem?

Som huvudmedlem kan du lägga till personer i din familj (inom samma hushåll) för endast 50 SEK per person / år.

 

Kattungeköpare

Köper du en katt från en av Boråskattens uppfödare får du medlemskap i kattklubben för 175 SEK priset gäller under det första året som medlem.
För kattungeköpare som köper en katt från en av Boråskattens uppfödare under perioden 1 september - 31 december erbjuds medlemskap i kattklubben för 90 SEK
priset gäller under det första året som medlem.

 

Ångerrätt

Skulle du mot förmodan vilja avsluta ditt medlemskap innan året är slut gör du detta enkelt och smidigt genom att kontakta oss på kassor@boraskatten.se
Inbetald medlemsavgift anses förverkad i enlighet med Föreningen Boråskattens Stadgar, punkt 3.6. Stadgarna återfinns att läsa på medlemssidorna dit alla medlemmar bjuds in så snart medlemskapet är registrerat.

 

Så här gör du för att bli medlem

Betala in den summa som avser det medlemskap du önskar till Föreningen Boråskatten.

Plusgirokonto: 133 641-1

Tillsammans med inbetalningen, ange ditt namn och det medlemskap du valt samt maila din adress, mailadress och telefonnummer till kassor@boraskatten.se

Exempel:
Belopp: 375 kronor
Anna Andersson, Huvudmedlem