ÖVRIGT

VÄLKOMMEN TILL BORÅSKATTEN

Övrigt

Artiklar

 

 

Här kommer ni kunna läsa artiklar från CEVA Animal Health AB. Aartiklarnas syfte är att förmedla kunskap, från ämnesområden som kan vara av intresse för kattägare. Artiklarnas innehåll kan spänna över ämnesområden som sjukdomslära, beteendeinformation, läkemedelslära m.m.

-----------------------------------------------------------------

 

Urinvägsproblem hos katt

 

 

ARTIKEL NR 3

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

Andra artikeln handlar om feromoner, ett av katter flera sätt att kommunicera med varandra.

 

 

ARTIKEL NR 2

 

-----------------------------------------------------------------

 

Första artikeln är skriven av vår produktchef, veterinär Ursula Larsson och handlar om antibiotikabehandling. Hon tar upp när antibiotika bör användas och hur det bör användas för att de sjukdomsframkallande bakterierna ska bekämpas, utan att vi fördenskull påskyndar bakteriernas resistensutvecklingen mot antibiotika.

 

 

 

ARTIKEL NR 1

 

 

-----------------------------------------------------------------

 

A/B Blod

Jordbruksverket anser inte att det finns lagmässigt utrymme att para en honkatt med blodgrupp B med hanar med blodgrupp A. De anser att de nyfödda kattungarna inte får de livsviktiga antikropparna mot sjukdomar när vi handmatar ungarna de första 16 timmarna. Tidigare hände det ju att flera kullar dog innan man upptäckte att katterna hade olika blodgrupper. Vi måste nu bevisa att Jordbruksverkets påstående att kattungar får sämre immunförsvar med handmatning är struntprat samt även visa att dessa katter lever lika länge som kattungar med blodgrupp A.

 

 

Jag håller därför på att samla fakta som går emot Jordbruksverkets påstående. Jag ber om hjälp av er alla som har handmatat kattungar. Tacksam om ni svarar på enkäten som docent Eva Axnér på SLU har sammanställt.

 

Hämta enkäten via denna länk: http://enkater.slu.se/svara.cfm?sv=2644-blodgruppB

 

Tyvärr var vi av olika anledningar tvungna stoppa den första utskickade enkäten och tappade då både enkäten och de inkomna svaren vilket vi beklagar djupt. Docent Eva Axnér har nu gjort om den så nu måste vi börja om från början igen.

 

Vi kan ju inte utesluta friska katter från avel bara på grund av blodgrupp. Att ha olika blodgrupper är ingen sjukdom. Om jordbruksverkets förslag går igenom så är det stor risk att många uppfödare kommer ta katter med blodgrupp B från aveln och det tror jag skulle vara katastrofalt för många raser. Vi kommer att förlora friskt avelsmaterial helt i onödan och sjukdomarna kan komma att öka.

 

 

Enligt statistik från Genlab Niini/Genoscoper har följande raser flest katter med blodgrupp B

 

 

ACL 29% ACS 35% AMS 40% BRI 32% CRX 32% DRX 30% DSP 7%

 

BRI 32% EUR 4% EXO 4% MAU 6% PER 4% PIXIE B 100% RAG 6%

 

SBI 9% SCO 50% SBI 9% SCO 50% SPH 11% SRL 9% SRS 13%

 

TUV 11 %

 

Jag vore tacksam om ni ville översända detta brev vidare till alla era medlemmar och hoppas också att alla berörda vill fylla i den länkade enkäten ovan. Tacksam även om styrelser för kattförbund, föreningar, rasringar och kattklubbar kan besluta att stödja kampen mot Jordbrukverkets lagförslag. Skicka gärna era skrivelser till mig, som jag sedan sammanställer och skickar till Jordbruksverket.

 

 

Alla äldre uppfödare från 1970-90 talet som förlorade hela kullar eller kattungarna tappade sina svansar tidigare eftersom vi, som sagt, inte visste riskerna med olika blodgrupper hos katter på den tiden, ta gärna kontakt med mig.

 

Alla ni som har handmatat kattungar till en B-hona, skriv gärna en liten berättelse om hur du gör och skicka även bilder av mamman iförd sin dräkt samt på kattungar som handmatas.

 

 

 

Jag svarar gärna på eventuella frågor.

 

 

Ring mig på tfn 08-7339604 eller 070-2365466 eller maila mig.

 

Min mailadress är: chimars@bredband.net

 

 

Adress: Sibeliusgången 32, 1602,

 

164 72 KISTA

 

 

Med vänlig hälsning

 

Anneli Pääkkö

 

Hälsogruppen

Birmasällskapet