Utställningssekreterare

VÄLKOMMEN TILL BORÅSKATTEN

Utställningssekreterare

 

Utställningsanmälan skickas till BORÅSKATTENs utställningssekreterare. Som därefter skickar den vidare till kattklubben

som arrangerar utställningen du anmält till. Betala in anmälningsavgiften till arrangerande klubb.

Tänk på att skicka in anmälan i tid då anmälan vidarebefodras till den arrangerande klubben med B-post föreningsbrev.

 

 

 

NY OCH OMARBETAD

Utställningsanmälan

 

FIFes blankett ska användas vid anmälan till utställning. www.sverak.se under fliken blanketter.

 

NY BLANKETT

'Veterinärintyg för katt anmäld till utställning'

Vid årsmötet 2011 beslutades att denna blankett ska användas för att styrka en katts frånvaro på en utställning arrangerad

av en SVERAK-klubb. www.sverak.se

 

Ska du ställa ut i Norge?

 

VIKTIGT OM NYA REGLER VID INRESA TILL NORGE

 

Krav att hundar och katter ska vara avmaskade mot dvärgbandmask.

För mer information se http://www.sverak.se

 

FÖRFARANDE VID FRÅNVARO P G A SJUK KATT

 

För ev rätt till återbetalning av anmälningsavgiften måste man som

utställare fr o m jan 2011 meddela (gärna skriftligt) arrangören FÖRE

utställningen. Om så inte sker är arrangerande klubb INTE skyldig att

återbetala avgiften, även om du kan uppvisa intyg på att katten är sjuk.

Se SVERAKs utställningsregler 1.15a, nationellt tillägg.

 

 

Klicka här för att komma till SVERAKs hemsida där du hittar aktuella anmälningsblanketter, avgifter,

bestämmelser m m.

 

 

Utställningssekreterare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauline Johansson

Råssa 38 Fredes

517 92 Bollebygd

 

Tel. 033-284 284

Mob. 070-4035711

 

Mail: boraskatten@yahoo.com

 

Kontaktas mellan 18.00-21.00.