Bli medlem

VÄLKOMMEN TILL BORÅSKATTEN

 

Bli medlem i vår trevliga klubb!

 

 

Utöver en mängd olika klubbaktiviteter och vid behov råd och hjälp i kattfrågor,

får du som medlem i BORÅSKATTEN

medlemsinformation och klubbstadgar .

Är du huvudmedlem erhåller du dessutom SVERAKs förbundstidning Våra Katter.

Du kan deltaga på alla nationella och

internationella kattutställningar arrangerade av SVERAK-klubbar likväl som Independent-klubbar och desutom föda

upp raskatter för regestrering i SVERAK (om du vill föda upp/

registrera raskatter måste du vara huvudmedlem i en kattklubb).

 

Medlemsavgifter 2017

Huvudmedlem 1 januari- 31 december 350 kr

inkl SVERAKs tidning våra Katter.

 

Huvudmedlem 1 augusti-31 december 175 kr

inkl SVERAKs tidning Våra Katter.

 

Familjemedlem 50 kr

Varje ytterligare medlem i din familj (inom samma hushåll) som vill vara medlem i Föreningen BORÅSKATTEN kan bli

familjemedlem och betalar då 50 kr per person och år.

 

Kattungeköpare (Huvudmedlem) 175 kr

För medlem som köper katt av uppfödare i BORÅSKATTEN. Gäller endast första året och om uppfödaren betalar för medlemskapet.

 

Kattungeköpare (Huvudmedlem) 1 augusti-31 december 90 kr

För medlem som köper katt av uppfödare i BORÅSKATTEN.

Gäller endast första året och om uppfödaren betalar för

medlemskapet.

 

Stödmedlem 150 kr

 

Vill du bli medlem?

 

 

Betala in medlemsavgiften på BORÅSKATTENs postgiro 13 36 41-1.

Notera på inbetalningskortet vilken typ av medlemskap det gäller och naturligtvis namn och adress samt

gärna telefonnummer, eventuell e-postadress och kattras.

 

 

Om du vill ha mer information skicka ett mail till vår kassör solweig.p@swipnet.se

 

Varmt välkommen till Föreningen BORÅSKATTEN!