Bli medlem

Välkommen till Föreningen Boråskatten

 

Utöver våra klubbaktiviteter får du som medlem - om du vill och har behov av - råd och hjälp

i kattfrågor, utställnings- och uppfödarfrågor, medlemsinformation och klubbens stadgar.

 

 

 

Som huvudmedlem erhåller du SVERAK´s förbundstidning Våra Katter.

 

Du kan delta på alla nationella och internationella kattutställningar arrangerade av SVERAK-klubbar

likväl som Independent-klubbar.

 

Föda upp raskatter för registrering i SVERAK. (dvs. Stamtavlor)

Om du vill föda upp/registrera raskatter måste du vara huvudmedlem i en kattklubb.

 

Medlemsavgifter 2019

Huvudmedlem 1 januari- 31 december 350 kr

Du får SVERAKs tidning våra Katter.

Huvudmedlem 1 augusti-31 december 175 kr

Du får SVERAKs tidning Våra Katter.

Familjemedlem 50 kr

Varje ytterligare medlem i din familj (inom samma hushåll) som vill vara medlem i Föreningen BORÅSKATTEN kan bli familjemedlem och betalar då 50 kr per person och år.

Kattungeköpare (Huvudmedlem) 175 kr

För medlem som köper katt av uppfödare i BORÅSKATTEN.

Gäller endast hela första året om uppfödaren betalar för medlemskapet.

Kattungeköpare (Huvudmedlem) 1 augusti-31 december 90 kr

För medlem som köper katt av uppfödare i BORÅSKATTEN.

Gäller endast första halvåret och om uppfödaren betalar för medlemskapet.

Stödmedlem 150 kr

 

 

Vill du bli medlem?

Betala in medlemsavgiften på BORÅSKATTENs plusgiro 13 36 41-1.

 

Notera på inbetalningskortet vilken typ av medlemskap du önskar samt

ange namn och adress, telefonnummer, e-postadress och kattras.

Om du vill ha mer information skicka ett mail till någon av oss i styrelsen

 

 

 

Varmt Välkommen till Föreningen BORÅSKATTEN!